Ďakujeme za modlitby za nás v minulosti! Čo sme prežili si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRIÍ.

Momentálne sme pozastavili štvrtkové pravidelné stretnutia, nevieme čo má pre nás Pán pripravené do budúcna, ale tešíme sa na to! Prosíme Pána za mládež i naďalej, aby ich každého Pán sprevádzal a viedol a aby rástli v poznávaní Ho na svojich cestách.