Na túto stránku máme túžbu postupne zverejniť linky na naspievané skladby z dvoch spevníkov, ktoré sú nám blízke. Prvý spevník sú Duchovné piesne kresťanských zborov na Slovensku. Tieto piesne spievame hlavne v našom spoločenstve, ale nakoľko prišiel Covid vírus, rozhodli sme sa naspievať piesne aj takouto formou, aby sme si - hoci vzdialene, mohli aj takto zaspievať spoločne s každým, kto bude mať záujem. Druhý spevník je náš osobný výber piesní, (videli ste ho už na podstránke "Pobyťáci") ktoré sú nám drahé - viac o ňom napíšem v nasledovných riadkoch nižšie. Verím, že tieto piesne budú aj vám na potešenie a spolu budeme môcť zaspievať Pánovi vďaky a chvály radosti za Jeho milosť a lásku.

Odkaz na počúvanie/streamovanie: https://1net.sk:4443/share/uSwOP

Odkaz na YouTube playlist: Veľkonočné pásmo piesní 2022 - YouTube

Odkaz na stiahnutie všetkých piesní v mp3 formáte: Velkonocne_pasmo_piesni_2022.zip

       

Duchovné piesne:

Ak chcete počúvať priamo TU - kliknite na tento odkaz.

 

009 Aké milé príbytky (2H)

014 Boh slávny, Hospodin (2H)

016 Veľký a slávny Boh (4H)

020 Nech znie Bohu sláva! (3H)

031 Otče, príjmi obeť chvál (3H)

032 Mrákota, noc, tiene hriechu (4H)

033 V Betleheme Dávidovom (3H)

034 Ó, malé mesto Betlehem (4H)

035 Tichá noc (4H)

036 Čujte slávny neba ples (4H)

037 Radujte sa, svetla deti (3H)

040 Môj Pane, aký hrozný (4H)

041 Pane, k Tvojmu utrpeniu (4H)

042 Dľa Tvojho slova, Pane môj (4H)

046 Vzácny vrch je Golgota (4H)

048 Na Baránka upri zrak (3H)

051 Na kríž ten, keď sa zahľadím (4H)

052 I za mňa Ježiš prelial krv (3H)

054 Tvoj kríž a krv je pre mňa zárukou (4H)

057 Hallelujah, žije Pán! (2H)

059 Žije Ježiš, Víťaz pravý (4H)

061 On žije (4H)

064 Ježiš, Spasiteľ môj drahý (4H)

065 Za teba na kríži (3H)

068 Tam pod Kristovým krížom (4H)

069 Blízko kríža zostať daj! (3H)

070 Predivný (3H)

072 Slobodný život (4H)

074 Pán ma kúpil (4H)

075 Do svätyne vchod máme (4H)

078 Spásu si mi z lásky dal (4H)

083 Len spravodlivosť Kristova (4H)

087 Pre mňa si opustil nebeskú vlasť (4H)

089 Dnes Tvoja Cirkev stoluje (4H)

091 Pri vzácnej, slávnej pamiatke (4H)

092 Poď spievať ku cti Pána (4H)

093 Spievam pieseň vďačnej chvály (4H)

095 Najvzácnejší Dar (4H)

096 Chváľte, chváľte! (4H)


 
                                 

101 Jak para život ľudský zdá sa (4H)

106 Stará zvesť (4H)

108 Ježiš je Spasiteľ (4H)

111 Boh nás má rád (4H)

113 Zmierte sa s Bohom dnes (4H)

120 Duša hriechom unavená (4H)

134 Skala vekov (4H)

135 Ja celkom taký, aký som (4H)

138 Istota vzácna (4H)

162 Keby som nemal Teba (4H)

164 Každý deň (4H)

166 V Kristu mám nebeský, vzácny mier (4H)

168 Ježišu drahý (4H)

169 Pán je Priateľ môj (4H)

179 Chvíľka s Tebou, drahý Pane (4H)

182 Lásku Božiu ospevujem (4H)

187 Srdce mi radosťou napĺňa zvesť (4H)

189 Starý drevený kríž (4H)

196 Mám veľkého, mocného Kráľa (4H)

199 Ó, jak sa radujem! (4H)

 

200 Najvyšší Lekár blizko je (4H)

206 Navždy patrím Ježišovi (4H)

226 Od Teba neodídem (4H)

252 Keď je vôkol more žitia zbúrené (4H)

253 Z nebeských nádherných výšin (3H)

258 Som, Pane, Tvoj! (4H)

263 Len v Tvojom zajatí (4H)

265 Vždy bližšie, Pane (4H)

274 Poznám prameň vzácny, čistý (4H)

285 Až dosiaľ Božia pomoc (4H)

289 Nech nám srdcia plní radosť (4H)

 

301 Pán daj, by sme verní zostali! (3H)

312 Skláňam sa do prachu (3H)

313 Na kolenách (4H)

316 Verím, Pán Boh prosby vyslýcha (4H)

322 Vytrvať daj mi, Pane (4H)

344 Pri nohách Pánových (3H)

347 Krásna vlasť v nebesiach (2H)

351 Ja túžim, túžim tam (4H)

   
         

Piesne mládeže:

V tom malom meste Betlehem (4H)

Ó, svätá noc (4H)

Nocí tmou šla hvězdy zář (4H)

412 Zem i nebo hlása Božiu slávu (2H)

 

Vianočný príbeh v piesňach 1.časť

Vianočný príbeh v piesňach 2.časť

Vianočný príbeh v piesňach 3.časť