Piesne, ktoré spievame v našom zbore (spoločenstve), sú zo spevníka Duchovné piesne. Postupne sme sa ich rozhodli počas COVIDu naspievať aj takouto formou, aby sme si mohli zaspievať aj z našich domovov. V nahrávaní pokračujeme spoločne s mládežou a tak piesne postupne dopĺňame finálne nahrávky piesní. Ponúkame možnosť si vypočuť piesne, alebo aj zaspievať si spolu s nami, aj vám, milý návštevníci, veríme, že budete chváliť Pána z úprimného srdca a s radosťou, ako aj my.

Ak máte záujem vypočuť si všetky aktuálne publikované finálne piesne v jednom zozname, tak KLIKNITE SEM. Ak máte záujem o niektorú pieseň a nenašli ste ju medzi nahranými, napíšte nám a radi ju nahráme. Tiež, ak máte záujem o bezplatné CD, napíšte nám a radi vám nahrávky pošleme. 

Zoznam piesní:

       

002 Dobroreč, ó, duša (4H) Mládež

009 Aké milé príbytky (2H)

014 Boh slávny, Hospodin (2H)

016 Veľký a slávny Boh (4H) Mládež

018 Ó, Ty v láske neskonalý (4H)

019 Sláva Ti, veľký Bože! (4H) Mládež

020 Nech znie Bohu sláva! (4H) Mládež

031 Otče, príjmi obeť chvál (4H) Mládež

032 Mrákota, noc, tiene hriechu (4H) Mládež

033 V Betleheme Dávidovom (4H) Mládež

034 Ó, malé mesto Betlehem (4H) Mládež

035 Tichá noc (4H) Mládež

036 Čujte slávny neba ples (4H) Mládež

037 Radujte sa, svetla deti (4H) Mládež

038 Čujte vzácna, ľúba pieseň (4H) Mládež

040 Môj Pane, aký hrozný (4H) Mládež

041 Pane, k Tvojmu utrpeniu (4H) Mládež

042 Dľa Tvojho slova, Pane môj (4H)

046 Vzácny vrch je Golgota (4H) Mládež

048 Na Baránka upri zrak (3H)

049 Na kríži dal sa v obeť Pán (4H)

050 Baránok Boží na Kríži (4H)

051 Na kríž ten, keď sa zahľadím (4H) Mládež

052 I za mňa Ježiš prelial krv (4H) Mládež

054 Tvoj kríž a krv je pre mňa zárukou (4H) Mládež

055 Za mňa Si, Pane, krvácal (4H)

057 Hallelujah, žije Pán! (2H)

059 Žije Ježiš, Víťaz pravý (4H)

061 On žije (4H)

064 Ježiš, Spasiteľ môj drahý (4H) Mládež

065 Za teba na kríži (4H) Mládež

068 Tam pod Kristovým krížom (4H) Mládež

069 Blízko kríža zostať daj! (4H) Mládež

070 Predivný (4H) Mládež

072 Slobodný život (4H)

074 Pán ma kúpil (4H) Mládež

075 Do svätyne vchod máme (4H)

078 Spásu si mi z lásky dal (4H) Mládež

082 Umytý belšie nad sneh (4H) Mládež

083 Len spravodlivosť Kristova (4H)

087 Pre mňa si opustil nebeskú vlasť (4H) Mládež

089 Dnes Tvoja Cirkev stoluje (4H) Mládež

091 Pri vzácnej, slávnej pamiatke (4H)

092 Poď spievať ku cti Pána (4H)

093 Spievam pieseň vďačnej chvály (4H)

095 Najvzácnejší Dar (4H) Mládež

096 Chváľte, chváľte! (4H)

097 Sláva Tebe, Ježišu! (4H)

099 Hoden chvál je Baránok! (4H)

                  

101 Jak para život ľudský zdá sa (4H) Mládež

106 Stará zvesť (4H) Mládež

108 Ježiš je Spasiteľ (4H) Mládež

109 Zvesť lásky preradostná (4H) Mládež

111 Boh nás má rád (4H)

113 Zmierte sa s Bohom dnes (4H)

120 Duša hriechom unavená (4H)

122 Poď k Ježišovi (4H) Mládež

123 Mnohí smú s Ježišom radostne žiť (4H) Mládež

124 Čas mizne, letia hodiny (4H) Mládež

125 Ó, nechoď svetom sám a sám (4H) Mládež

133 Idem už, Pane môj (4H)

134 Skala vekov (4H) Mládež

135 Ja celkom taký, aký som (4H)

138 Istota vzácna (4H)

141 Pán Ježiš aj mňa hľadal (4H)

157 V Božom náručí som skrytý (4H) Mládež

160 Kto dá mi silu k púti (4H)

161 Hviezda moja jasná (4H) Mládež

162 Keby som nemal Teba (4H) Mládež

164 Každý deň (4H) Mládež

166 V Kristu mám nebeský, vzácny mier (4H) Mládež

168 Ježišu drahý (4H)

169 Pán je Priateľ môj (4H)

179 Chvíľka s Tebou, drahý Pane (4H)

182 Lásku Božiu ospevujem (4H) Mládež

185 Viem, komu verím (4H) Mládež

187 Srdce mi radosťou napĺňa zvesť (4H) Mládež

189 Starý drevený kríž (4H) Mládež

190 Tak vzácna milosť (4H) Mládež

196 Mám veľkého, mocného Kráľa (4H)

199 Ó, jak sa radujem! (4H)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
         

200 Najvyšší Lekár blizko je (4H)

201 Meno Ježiš nevybledne (4H) Mládež

206 Navždy patrím Ježišovi (4H)

218 Svieť, dobre len svieť! (4H)

226 Od Teba neodídem (4H) Mládež

231 Putovať s Pánom (4H)

233 Krásne ži v časnom živote! (4H)

239 Ó, Pane, Tebe slúžiť (4H)

246 Nepoddaj sa hriechu! (4H)

252 Keď je vôkol more žitia zbúrené (4H)

253 Z nebeských nádherných výšin (4H)

254 Bližšie vždy k Tebe len! (4H) Mládež

258 Som, Pane, Tvoj! (4H)

261 Hlboko, Pane môj, klaniam sa Ti (4H)

263 Len v Tvojom zajatí (4H)

265 Vždy bližšie, Pane (4H)

266 Buď vôľa Tvoja (4H) Mládež

269 Našiel ma dobrý Pastier (4H)

274 Poznám prameň vzácny, čistý (4H)

281 V Kristu je naše spasenie (4H) Mládež

284 Je to veľká milosť Božia (4H)

285 Až dosiaľ Božia pomoc (4H)

289 Nech nám srdcia plní radosť (4H)

290 Vzácne sľuby (4H) Mládež

291 Srdcia, ruky vaše spája (4M) Mládež

292 Bože náš, pohliadni na tento pár! (4H) Mládež

293 Bože, lúče lásky svojej! (4H) Mládež

294 Blažený dom (4H) Mládež

297 Ach, čím je srdcu tvojmu? (4H) Mládež

298 Srdce k srdcu! (4H) Mládež

301 Pán daj, by sme verní zostali! (4H) Mládež

307 K Tebe zrieme, Otče svätý (4H)

311 Dažde požehnania (4H) Mládež

312 Skláňam sa do prachu (4H)

313 Na kolenách (4H) Mládež

316 Verím, Pán Boh prosby vyslýcha (4H) Mládež

318 Vzácny Priateľ je Pán Ježiš (4H) Mládež

320 Pane môj, veriť a prosiť ma uč! (4H)

322 Vytrvať daj mi, Pane (4H)

330 Chcem s Tebou kráčať (4H)

340 Už Pánov príchod blízko je (4H)

344 Pri nohách Pánových (3H)

347 Krásna vlasť v nebesiach (4H) Mládež

351 Ja túžim, túžim tam (4H) Mládež

353 Zo srdca spievaj! (4H)

361 Čas rýchlo sa už míňa (4H) Mládež

362 Pozemské boje, keď pominú raz (4H) Mládež

363 Aká to slasť! (4H) Mládež

365 Keď slnka žiara (4H) Mládež

366 Tam nad hviezdami (4H) Mládež

368 Nové nebo, aj zem nová (4H) Mládež