Na túto stránku máme túžbu postupne zverejniť linky na naspievané skladby z dvoch spevníkov, ktoré sú nám blízke. Prvý spevník sú Duchovné piesne kresťanských zborov na Slovensku. Tieto piesne spievame hlavne v našom spoločenstve, ale nakoľko prišiel Covid vírus, rozhodli sme sa naspievať piesne aj takouto formou, aby sme si - hoci vzdialene, mohli aj takto zaspievať spoločne s každým, kto bude mať záujem. Druhý spevník je náš osobný výber piesní, (videli ste ho už na podstránke "Pobyťáci") ktoré sú nám drahé - viac o ňom napíšem v nasledovných riadkoch nižšie. Verím, že tieto piesne budú aj vám na potešenie a spolu budeme môcť zaspievať Pánovi vďaky a chvály radosti za Jeho milosť a lásku.