Od hodín spevu na ZUŠ už ubehlo mnoho rokov, ale oproti iným záľubám, ktoré som mala v mladosti, spev, alebo lepšie povedané chvála Pánu Bohu je niečo, čo ma napĺňa a baví až do dnes. Vtedy som medzi spevom a chválou nevidela rozdiel, teraz milujem chválu spievanú ako najlepšie len viem a v najväčšej láske, úcte a vďake, akú voči môjmu Stvoriteľovi mám! Chvála Pánovi je proste čas, akoby celé Nebo spievalo so mnou, alebo s nami, lebo väčšinou sú pri tom moji drahí bratia a sestry, ktorí majú túžbu chváliť Pána so mnou. Pán Boh toto vedel ďaleko pred tým, ako som si to uvedomila ja sama. Som veľmi vďačná Pánovi, že mi dal môjho drahého Miloška za manžela, lebo on má hudobný dar od Pána prenesmierny. Dokáže vnímať každý nástroj v akejkoľvek skladbe, hoci aj len raz niečo zacvengá, on to počuje ... a rovnako ako ja, milujeme čas strávený pri chvále nášho Pána.

   Na túto stránku máme túžbu zverejniť linky na naspievané skladby z dvoch spevníkov, ktoré sú nám blízke. Prvý spevník sú Duchovné piesne kresťanských zborov na Slovensku. Tieto piesne spievame hlavne v našom spoločenstve, ale nakoľko prišiel Covid vírus, rozhodli sme sa naspievať piesne aj takouto formou, aby sme si - hoci vzdialene, mohli aj takto zaspievať spoločne s každým, kto bude mať záujem. Druhý spevník je náš osobný výber piesní, (videli ste ho už na podstránke "Pobyťáci") ktoré sú nám drahé - viac o ňom napíšem v nasledovných riadkoch nižšie. Verím, že tieto piesne budú aj vám na potešenie a spolu budeme môcť zaspievať Pánovi vďaky a chvály radosti za Jeho milosť a lásku. 

  Keď sme sa s dorastom - neskôr mládežou, učili nové piesne, vyberali sme vždy tie, ktoré majú nie len peknú hudbu, ale hlavne obsah, na ktorý môžeme povedať "AMEN", alebo inak: "Nech sa stane", alebo "Súhlasím". Tak rokmi vznikal spevník.
Už je to vyše 20 rokov od prvých - detských piesní, ako sa spevník vyvíjal a rástol do počtu piesní, výberom, až po súčasný vzhľad a množstvo, a spevník stále nie je "plný" :). Podľa mňa, tak to má byť, lebo nikdy nie je koniec chvále, aj v Nebi je a bude, tak prečo by sme ju mali ukončiť niekde v čísle 300? To je také moje vnímanie, každý majte v tom slobodu, mnohé spevníky sú pre mňa obohacujúce a som veľmi vďačná, že boli aj publikované. Tento je takzvane "náš interný" a pretože tak súkromne žije s nami a mládežou, tak môže aj rásť podľa toho, ako vnímame za potrebné a milé.
Miloško miluje hudbu zo súčastnosti, ja zasa viac obľubujem niektoré staré piesne, ktoré ma chytili za srdce už dávno a preto túžim, aby nezanikli len preto, že možno už nie sú tak "moderné". V zásade ale obaja obľubujeme, keď pieseň prehovorí k nám. Staršia, či nová, vieme, že každý autor dal do svojej piesni kus srdca, kus seba a svojho vnímania Pána a vážime si hudobníkov a skladateľov, ktorý majú pre to ochotu aj srdce venovať piesne aj druhým k spievaniu a chvále. Pri výbere do spevníka my zvažujeme štyri dôvody:
1, Pieseň má pre nás samých hodnotu. Znamená pre nás obohatenie a s tým, čo sme sami prijali sa veľmi radi túžime podeliť aj s tými, čo majú túžbu byť obohatení a spievať a chváliť Pána s nami, alebo len počúvať a hľadať Pánovu blízkosť.
2, Vnímame SLOVO BOŽIE ako PRAVDU. A okrem iných zásadných vecí, je v ňom písané, že každý človek sa bude zodpovedať za každé jedno slovo vypovedané zo svojich úst. A tak sa snažíme uvážiť to, čo vravíme aj pri piesňach. Je dôležité, aby pieseň vypovedala pravdu a aby sme ňou obrazne povedané "potešili Pána", spievali ňou Jemu na česť, chválu a radosť.
3, Pieseň nás aj melodicky zaujme - v Biblii je viac zmienok o tom, ako hudba dokáže blahodárne pôsobiť na myseľ aj srdce človeka. Na ducha aj dušu človeka. Dokonca až odohnať démonov. Keď sa píše v Biblii, že Dávid hral, diali sa obrovské veci. Pán nám poodhaľuje v Písme, ako je hudba dôležitá, že siaha až pred Boží trón, kde anjeli spievajú a chvália Pána Boha a hoci mnoho kresťanov ju považuje možno za druhoradú, niekedy až "vyrušujúcu", Biblia hovorí, že opak je pravdou. Vyrušený môže byť len človek, ktorý vníma viac samotnú hudbu, alebo ľudí, ako Pána Boha - to nie je problém hudby, ale samotného človeka. Každý z nás je iný a ku každému inak Pán pristupuje. Hudba je Boží dar, Božia milosť a Jeho prítomnosť pre každého, kto ju počúva s čistým srdcom a kto ňou hľadá Pánovu blízkosť.
4, Tieto piesne vnímam ako chválu. Pod chválou si každý asi pomyslí niečo iné a možno aj predstava chválenia Pána je pre každého iná. Keď čítate starý zákon a spôsob ako vyše 200 spevákov a hudobníkov chválilo Pána, rôzne rohy, citary, bubny, tamburíny, lutny a iné nástroje, ktoré sa teraz ani až tak nepoužívajú - možno mnohí súčastný kresťania by sa zdvihli a odišli, lebo by to nemohli počúvať, možno aj ich srdce by sa povýšilo a povedali by, že to chválou nie je, alebo že "to bolo vtedy a teraz je to iné" len preto, že ich ucho má inú predstavu. Viete, niekedy, keď počúvam niektorých bratov a sestry, bolí ma srdce z pýchy, ktorú zastierajú za podľa nich pokorené srdce, ktoré keď vníma veci inak, považuje to za jediné správne. Ja som tiež v živote často zvažovala a hľadala pravdu. A viete kto vám ju dá? Kto vám ju zjaví? Jedine Pán Boh. Čítajte Slovo Božie, pravdy, ktoré sú tam napísané. Vnímajte to srdce ktoré horí pre Pána Boha, keď spieva, alebo hrá. Viete, nie každý, kto spieva a hrá v danej chvíli skutočne chváli Pána Boha. A na druhú stranu, ani nie ten, kto to odsúdi, alebo posudzuje druhých ako spievajú či chvália, ani ten nemá pravdu. Pán Boh hľadí na srdce človeka, nie na povrch. Pán Boh vidí, kto ho chváli, akým srdcom, akým účelom, akou vierou, akým zámerom, akou láskou. Pán Boh vidí život tých, čo spievajú. Vidí ich službu. Vidí ich denno-denné chodenie s Ním, ich modlitebný život, ich ovocie služby, do ktorej ich povolal - či ju už prijali, alebo mnohí aj nie a radšej zakopali hrivny. Nám to neprináleží. Viete, ja vnímam jednu úžasnú vec, ktorú ma Pán učí stále - SI TO TY, KTO JE ZODPOVEDNÝ, KOHO PÁN MILUJE A SLEDUJE CELÝ ŽIVOT. Nič sa nedeje bez toho, aby o tom Pán Boh vedel a hoci On nie je despota, ktorý by zasahoval do životov nás ľudí kedykoľvek spravíme chybu, rozhodneme sa tak či onak, to neznamená, že o tom nevie Ten, ktorý nás stvoril.

Tak vás pozývam spievať a chváliť Pána zo srdcom, ktoré horí pre Neho. Ktoré nehľadá čo kto povie, alebo čo si kto pomyslí. Spievajte tak, aby vaša myseľ bola upriamená iba na Neho a spievajte, alebo si len huďte potichu vo svojom srdci, chváľte Pána - ON JE JEDINÝ, KTO JE TOHO HODEN!