CELÝ ZOZNAM NASPIEVANÝCH PIESNÍ SPEVNÍKA: Spevník piesní a chvál na oslavu Pána
 
 

005 Je mnoho rokov od tých čias

010 O láske spievam

015 Poď, len poď

018 El Šaddai

031 Túžim takým byť

033 Ó, šťastný deň

034 Pre túto krv Ťa musím chváliť, Pane!

036 Ty si mocný

037 Je Pán moje svetlo a moje spasenie

053 Tebe patrí chvála

057 Hospodin nedá ti viac

067 Milujem chvíle

069 Prišli sme Ťa vzývať

073 Dlho som bol v trápení

074 Keď Boží Syn nás navštívil

086&285 Keď mám pred očami Tvoju tvár & Pane, vždy keď Tvoju svätosť zriem

097 Stretneme sa

103 Odpusť

104 Tam pred Tvoju svätú tvár

113 Kto nájde lásku

117 Budeme slúžiť

159 Pozri, Boh sám prišiel k nám

173 Hľadajte najprv

188 Len s láskou

190 Lásky Div!

197 Aj keď Ťa nevidím

202 Má Hvězdo vidíš nás

208 Golgota

222 A zas je tu chvíľa tá

230 V márnosti som život utrácal

234 Tam hore

242 Nech zvučné haleluja znie

251 Ježiš volá: skoro už prídem

265 Kto uverí našej správe

275 Kráčam za Pánom Ježišom

290 K nám láska Božia, Otcovská

293 Rok za rokem

 

301 Síl nám pribúda

310 Ó, Pane môj, len Tvoj chcem byť

311 Ako len odplatím

318 Zvelebený Pán

320 Pane, Ty si Majster

323 Prišiel na zem

326 Pane náš, mračná sa sťahujú

341 Na našu zem

345 Keď vyslovíš slovo

349 K nám z Neba šiel Boží Syn

350 V Synovi k nám Boh sám sa znížil

358 Nežne zlomený

370 Počul si tú správu?

380 Šiel, kadiaľ ja chodím

388 Až do konca dní

396 Skalou Si

401 Dnes viem

410 Boh tak miloval svet

412 Zem i nebo hlása Božiu slávu

413 Bližšie

425 Každú chvíľu, každý deň

436 Agnus Dei

450 Si verný Boh!

452 Predivný Si!

453 Plníš zasľúbenia

 

Vianočné piesne:

 V tom malom meste Betlehem (4H)

 Ó, svätá noc (4H)

 Nocí tmou šla hvězdy zář (4H)

 Vianočná prosba (4H)

 Svet obklopuje žiar (4H)

 Je ticho vôkol (4H)

 Svit slnka zhasol v diali (4H)

 Narodil sa Kristus, Pán (4H)

 Hviezdička svieť (4H)

 Ó, to svetlo v Betleheme

 

 Svadobné piesne:

 Tak ako riečok prúd (DODATKY č. 13) 

 To je ten dar (DODATKY č. 14)

 Záhrada lásky (DODATKY č. 15)

 Srdcia, ruky vaše spája (DODATKY č. 16)